W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Obywatelsko-Gospodarczy

Materiały

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgloszenie​_wymeldowania​_z​_miejsca​_pobytu​_stalego.pdf 0.36MB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgloszenie​_wymeldowania​_z​_miejsca​_pobytu​_czasowego.pdf 0.39MB
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgloszenie​_pobytu​_stalego.pdf 0.48MB
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgloszenie​_pobytu​_czasowego.pdf 0.50MB
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgloszenie​_cofniecia​_zawieszenia​_certyfikatow​_w​_dowodzie​_osob​_.pdf 1.61MB
Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgloszenia​_zawieszenia​_certyfikatow​_w​_dowodzie​_osobistym.pdf 1.33MB
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu
wniosek​_zezwolenia​_jednorazowe​_alkohol.pdf 0.25MB
Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
Wniosek​_przystanki.pdf 0.17MB
Wniosek o dofinansowanie młodocianego pracownika
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_mlodocianego.pdf 0.16MB
Wniosek o danych rdk
Wniosek​_o​_danych​_rdk.pdf 0.08MB
Wniosek na dowód osobisty
Wniosek​_na​_dowod.pdf 0.42MB
Wniosek CEIDG
wniosek​​_CEIDG.pdf 0.17MB
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego.pdf 0.58MB
Oświadczenia roczne alkohole
Owiadczenia​_roczne​_alkohole.pdf 0.27MB
Klauzula informacyjna dot rdk
Klauzula​_informacyjna​_dot​_rdk.pdf 0.08MB
Klauzula informacyjna dot. dowodów i ewidencji ludności
Klauzula​_informacyjna​_dot​_dowodow​_i​_ewidencji​_ludnosci.pdf 0.11MB
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Formularz​_zgloszenia​_utraty​_lub​_uszkodzenia​_dowodu​_osobistego.pdf 0.08MB
Zezwolenie na sprzedaz alkoholu
Zezwolenie​_na​_sprzedaz​_alkoholu.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}