W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pn. „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”

informacja

Projekt RPSW.06.05.00 26 0031/17 pn. „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”,
Oś priorytetowa VI Rozwój miast
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020


Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku na obszarze rewitalizacji.


Działania w ramach projektu:
- termomodernizacja sześciu budynków komunalnych w Bodzechowie na Osiedlu Robotniczym oraz przy ul. Fabrycznej.


Inwestycja polegała m.in. na dociepleniu budynków, remoncie kominów, podestów, balustrad, wykonaniu orynnowania, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe ocieplane antywłamaniowe, malowaniu elewacji budynku, remoncie klatek schodowych i wejść, przebudowie instalacji odgromowej,
- budowa drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Bodzechowie (poprawa techniczna i zmiana funkcji budynku OSP w Bodzechowie),
- przebudowa boiska szkolnego polegającą na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni z mączki ceglanej,
- wprowadzenie produktu turystycznego Szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie
wyznaczenie ścieżki turystycznej szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie (budowa małej architektury ławki, kosze na śmieci, oznakowania).


Gmina Bodzechów realizuje projekt wraz z partnerami: Powiatem Ostrowieckim (przebudowa drogi powiatowej na obszarze rewitalizacji) oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona (przebudowa drogi na obszarze poprzemysłowym).


Wartość projektu: 5 285 493,94 zł (wkład UE: 75%, budżet państwa: 5%).

Materiały

Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców
Rewitalizacja​_Bodzechowa​_szansą​_na​_rozwój​_gminy​_​_i​_poprawę​_komfortu​_życia​_mieszkańców.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2021 13:57 lc@ugb.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Bielska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekt pn. „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” 1.0 02.06.2021 13:57 lc@ugb.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}