W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszcznie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OSC4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 278 w miejscowości Szwarszowice, gmina Bodzechów

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
z dnia 17.03.2021 r.
znak: TI-T.6733.26.2020.RJ
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

          Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OSC4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 278 w miejscowości Szwarszowice, gmina Bodzechów.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: P4 Sp. z o. o., z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowana przez Panią Dorotę Mielczarską, ul. Odkryta 36/10, 03-140 Warszawa.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Materiały

ObwieszczenieTI-T6733262020RJ
ObwieszczenieTI-T6733262020RJ.pdf 0.13MB