W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE z dnia 28.01.2021 r. znak: TI-T.6733.1.2021.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
z dnia 28.01.2021 r.
znak: TI-T.6733.1.2021.RJ
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
          
Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 na dz. nr ewid. 323, 44/9 w miejscowości Szewna, ul. Dolna, gmina Bodzechów.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z/s ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez Pana Kamila Cieślę, ul. Piaskowa 1, 26-110 Skarżysko- Kamienna.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Materiały

OBWIESZCZENIE z dnia 28.01.2021 r. znak TI-T.6733.1.2021.RJ
OBWIESZCZENIE​_z​_dnia​_28012021​_r​_znak​_TI-T673312021RJ.pdf 0.14MB