W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE z dnia 09.02.2021 r. znak TI-T.6733.28.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
z dnia 09.02.2021 r.
znak: TI-T.6733.28.2020.RJ
o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
         

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn90, PEdn63, PEdn25 na dz. nr ewid. 270, 291/2, 291/3, 291/4, 292/2, 292/1, 293 z późn. zm., 529/3, 529/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 317/2, 316, 314, 312 w miejscowości Gromadzice, ul. Rżuchowska, gmina Bodzechów.


Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z/s ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez Panią Agatę Kubiec, ul. Zagórska 215D, 25-362 Kielce.


W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Materiały

OBWIESZCZENIE z dnia 09.02.2021 r. znak TI-T.6733.28.2020.RJ
OBWIESZCZENIE​_z​_dnia​_09022021​_r​_znak​_TI-T6733282020RJ.pdf 0.14MB