W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie

Ostrowiec Św., dnia 26 września  2022 r.

WÓJT GMINY BODZECHÓW

 

TI-T.6220.2.2022.EM

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Bodzechów

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 11.07.2022 znak:TI-T.6220.2.2022.EM  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa parku solarnego PV MIŁKÓW A z możliwością podziału na mniejsze instalacje o łącznej mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 47/1 oraz 47/2 obręb Miłków, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie"

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów ul. M. Reja 10,  27-400 Ostrowiec Św., pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

W dniu 26.09.2022 r.  treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bodzechów na okres 14 dni.

Podstawa prawna

- Art. 38 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią".

- Art. 85 ust. 3 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko".

Materiały

Obwieszczenie-TI-T.6220.2.2022.EM
Zal​_1.pdf 0.42MB
Decyzja-T.6220.2.2022.EM
Zal​_2.pdf 9.84MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.09.2022 14:18 lc@ugb.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Eliza Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.0 26.09.2022 14:18 lc@ugb.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}