W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie dot. budowy wodociągu rozdzielczego PE 110 z hydrantem ppoż. HP 80 na dz. nr ewid. 816/99, 816/126 w miejscowości Sudół, gmina Bodzechów

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

z dnia 07.04.2021 r.

znak: TI-T.6733.2.2021.RJ

o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

          Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie wodociągu rozdzielczego PE 110 z hydrantem ppoż. HP 80 na dz. nr ewid. 816/99, 816/126 w miejscowości Sudół, gmina Bodzechów

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: Gminy Bodzechów, z/s ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Materiały

Obwieszczenie TI-T.6733.2.2021.RJ
22021-​_obwieszczenie​_decyzja-​_skan.pdf 0.12MB