W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków

informacja

Komunikat!!!

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości płynne (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Kontrola zbiorników na nieczystości płynne (szamb) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na:

1) okazaniu zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

2) okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury , dowody zapłaty) za ostatnie 12 miesięcy.

Prosimy Państwa o współpracę i  udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Św., ul. Mikołaja Reja 10 ,  pokój nr 4 lub 16 , tel. 412653838 wew. 34 lub 56, w godzinach 7.00 – 15.00 zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu, które Państwo otrzymają listownie

W przypadku braku umowy z firmą asenizacyjną, wójt ma obowiązek wezwać właściciela zbiornika bezodpływowego do natychmiastowego usunięcia uchybień w tym zakresie. Jeśli w określonym czasie mieszkaniec nie wywiąże się z obowiązku, urząd wydaje decyzję administracyjną o wykonaniu wywozu zastępczego. W wydanej decyzji gmina ustala wysokość opłat i terminy wywozu nieczystości ciekłych, a także wskazuje firmę, która odbierze ścieki z posesji. Oprócz kontroli zawartych umów, urzędnicy mają obowiązek sprawdzenia regularności wywozu ścieków. Utrudnianie kontroli bądź odmowa okazania umowy lub rachunków za regularne opróżnianie szamba może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.

Kontrole są obligatoryjne,  a za ich brak gminy będą podlegały karom w  kwocie od 5 do 50 tys. złotych. Wobec powyższego proszę o dostarczenie przez mieszkańców niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

{"register":{"columns":[]}}