W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

K O M U N I K A T

informacja

W związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w niektórych miejscowościach Gminy Ćmielów informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 r informuję, że teren obejmujący m.in. niektóre sołectwa Gminy Bodzechów:  Przyborów, Wólka Bodzechowska, Bodzechów, Goździelin, Goździelin-Moczydło, Romanów, Denkówek, Jędrzejów i Miłków
został uznany za  „obszar zagrożony”


Zgodnie z zapisami rozporządzenia na obszarze zagrożonym obowiązują następujące zasady:

§3
1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2, nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
4) niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2, zakazuje się:
1)  wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłoki jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4)  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5)  organizowania polowań na ptaki łowne.

3.Środki określone w §3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.