W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA PO POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” wspófinansowany ze środków Unii Europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16-00 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.09.2016r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

1.Opis projektu
Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duąy i Stara Dębowa Wola o łącznej długości około 13279,5m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby o łącznej długości około 2987m wraz z 1 przepompownią sieciową i 2 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie o łącznej długości około 6472m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi,
zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów o łącznej długości około 18998,5m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownię przydomową,
zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów o łącznej długości około 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi,
zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół – etap II o łącznej długości około 6642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownię przydomową,
zadanie 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mychów i Mychów Kolonia o łącznej długości około 6708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzglodniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności. Planowana kanalizacja będzie pracowała w systemie grawitacyjno – tłocznym z przepompowniami sieciowymi oraz częciowo w systemie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. Ścieki transportowane będą do oczyszczalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Realizacja Projektu umożliwi podłączenie 2480 RLM. Po realizacji Projektu długość sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzrośnie o 64,34 km.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnych z Ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań.
Zadanie 1 realizował będzie za kwotę 8 746 290,60zł firma Przedsiąbiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Przy Torze; 35-205 Rzeszów. Dodatkowo firma realizował będzie za kwotę 1 180 340,17zł zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stara Dębowa Wola II” polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3893,00mb oraz pompowni ścieków.
Zadanie 2 i 3 za kwotę 5 534 953,68zł wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BJC" Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Sp. jawna ul. Piekarska 12; 39-400 Tarnobrzeg.
Zadanie 4 zrealizuje firma Przedsiśbiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "Hydrokomplex" Mariusz Kozera ul.Jabłoniowa 15; 28-100 Busko Zdrój za kwotę 10 833 071,93zł.
Zadanie 6 i 7 firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inąynieryjnego Machnik Sp. z o.o. Mochnaczka Wyżna 118; 33-380 Krynica Zdrój za kwotę 13 365 104,85zł.
Pod koniec września br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.
Dla Przyborowa i Wólki Bodzechowskiej sieć kanalizacyjna jest w końcowej fazie projektowania.
Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez firmę Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11; 42-200 Częstochowa za kwotę 53 136,00 zł.


Ostrowiec Świętokrzyski dn. 29.09.2017r