W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE dn 110 w miejscowości Nowa Dębowa Wola

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
z dnia 29.07.2022 r.
znak: TI-T.6733.5.2022.RJ
o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
          
Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 503 t.j.) oraz z art. 10 § 1, art. 49  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie wodociągu rozdzielczego z rur PE dn 110 na dz. nr ewid. 143/1, 138/1, 78/3 w  miejscowości Nowa Dębowa Wola, gmina Bodzechów.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: Gminy Bodzechów z/s. ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Materiały

obwieszczenieTI-T.6733.5.2022.RJ
obwieszczenieTI-T673352022RJ.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}