W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej „WA0261” wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania

OBWIESZCZENIE
z dnia 03.02.2021 r.
znak: TI-T.6733.27.2020.RJ
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej „WA0261” wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na działce nr ewid. 1546 w miejscowości Chmielów, gmina Bodzechów.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: ALGO POLAND Sp. z o. o., z/s ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy Bodzechów (siedziba urzędu: Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 700-1500) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Materiały

OBWIESZCZENIE z dnia 03.02.2021 r. znak: TI-T.6733.27.2020.RJ
27-​_obwieszczenie​_decyzja​_2020.pdf 0.12MB