W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski
informacja wraz z informacją o wniosku

 Podstawa prawna:

1. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagane dokumenty:

Pismo zawierające imię i nazwisko, adres, treść skargi/wniosku, podpis

Sposób złożenia dokumentów:

Pismo można złożyć do dyrektora Żłobka Gminnego w Chodowie, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16.00.

Opłaty:

Brak opłat 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

- bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu

- skargi i wnioski wymagające szczególnego rozpatrzenia nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wpływu

Sposób zakończenia postępowania:

Zawiadomienie wnoszącego skargę/wniosek o sposobie załatwienia sprawy.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej - osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

Małgorzata Bednarczuk– dyrektor Żłobka Gminnego w Chodowie

telefon: (25 ) 308-19-80

Tryb odwoławczy:

Postepowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się wydaniem zawiadomienia.

 

{"register":{"columns":[]}}