W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Działalność żłobka

   Przedmiotem działalności Żłobka  Gminnego                w Chodowie jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, która swoim zakresem obejmuje działalność pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną.

 

Do zadań Żłobka Gminnego w Chodowie należą:

 1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
 2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
 3. troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki pielęgniarskiej, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych
 4. kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości, zrozumienia i akceptacji
 5. zapewnienie dzieciom wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju, zgodnego z możliwościami, umiejętnościami, indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami oraz zdolnościami
 6. zapewnienie fachowego wsparcia rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie jego wczesnego rozwoju
 7. zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia
 8. przestrzeganie zasad epidemiologicznych
 9. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w żłobku

Sposób realizacji zadań:

 1. stosowanie odpowiednich metod adaptacji dzieci w nowym środowisku
 2. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie oraz kształtowanie procesów uspołeczniania z zastosowaniem odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych
 3. odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka z uwzględnieniem także rodzaju niepełnosprawności dziecka
 4. realizowanie programów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka, w tym dzieci niepełnosprawnych
 5. prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia dziecka
 6. organizowanie wyżywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków dziecka
 7. współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci
 8. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem uczęszczającym do Żłobka

 

                                                                            Dyrektor Żłobka

                                                                     Małgorzata Bednarczuk

 

{"register":{"columns":[]}}