W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut szkoły

Statut szkoły to najważniejszy dokument, który reguluje wewnętrznie życie placówki, a także określa jej cele i zadania oraz sposób ich realizacji. W statucie zawarte są również zasady szkolnego systemu oceniania, zadania zespołów nauczycielskich, formy pomocy i opieki dla uczniów, którzy jej potrzebują, formy współpracy z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc i poradnictwo dla dzieci (m.in. pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz zasady współdziałania organów takich jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Poza tym można w nim znaleźć informacje o sposobach działania świetlicy lub biblioteki czy zasady postępowania w przypadku niezdania przez ucznia egzaminu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Materiały

STATUT SP Łabowa
STATUT​_SZKOŁY​_2023-24​_ważny.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}