W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu pod adresem …

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków o dostępności elektronicznej odpowiada: Joanna Złocka (szkolny administrator strony)

e-mail: splabowa@op.pl

telefon:  18 – 262 25 32

2. Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

3. Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu

Adres: Łabowa 22, 33-336 Łabowa

 Dostępność architektoniczna

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu

Łabowa 22, 33-336 Łabowa

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Szkoła podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej umiejscowiona jest przy głownej drodze krajowej nr DK75.

W skład szkoły wchodzą budynki znajdujące się w starym budownictwie, które nie są przystosowane architektonicznie oraz jeden budynek dwudziestoletni, który jest częściowo przystosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście od strony drogi krajowej i boiska szkolnego oraz  dwa wejścia od strony drogi gminnej znajdującej się obok budynków szkoły  (od tyłu oraz przy placu zabaw).

Pierwsze wejście do placówki, dostępne dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i interesantów jest  wykonane z jednego stopnia bez  podjazdu dla osób   niepełnosprawnych.
 Drugie wejście do placówki,  jest zadaszone i równe z terenem. Trzecie wejście od strony placu zabaw wykonane jest z dwóch stopni, zadaszone i wyposażone jest w podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

W szkole znajdują się jeszcze dodatkowo trzy wejścia  ( przy aneksie kuchennym, przy sali gimnastycznej, ewakuacujne z sali gimnastycznej). Przy aneksie kuchennym jest zadaszone wykonane z siedmiu stopni z poręczą i nie dostosowane dla osób  niepełnosprawnych.

Wejście  przy sali gimnastycznej służy  do wyjścia na boisko szkolne, wejście posiada jeden stopień, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wyjście bezpośrednio z sali gimnastycznej służy jako wyjście ewakuacyjne. Wykonane z jednego stopnia bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
W godzinach pracy szkoły przy wejściach głównych dyżurują nauczyciele, którzy monitorują ruch osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów  

Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji. Trzy oddziały przedszkolne mieszczą się na parterze, jeden na piętrze. Sale klas 1 – 8 usytuowane są na parterze i  na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody zaopatrzone w poręcze. Korytarze szkolne są wąskie, co utrudnia komunikację po budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla chłopców i dziewcząt. Uczniowie mają dostęp do wszystkich niezbędnych pomieszczeń (świetlica/stołówka, toalety, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, biblioteka, sekretariat).

W budynku placówki w piwnicach znajdują się szatnie dla uczniów klas starszych, ponadto dzieci klas młodszych mają dostęp do szafek umieszczonych na parterze. Osobne szatnie dla dziewcząt i chłopców znajdują się przy sali gimnastycznej. W szkole zainstalowany jest monitoring obejmujący plac zabaw, boisko szkolne oraz wejścia do budynku.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych, brak również oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

{"register":{"columns":[]}}