W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obwieszczenia w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 18.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4305W (ulice Leśna – Mokra – Radzymińska) na odcinku o długości ok. 3,5 km (z uwzględnieniem wyłączonego odcinka w rejonie skrzyżowania z obwodnicą Radzymina) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4306W (ul. POW) w Radzyminie do końca obszaru zabudowanego w msc. Łosie (określenie zakresu kilometrażem (lokalnym) drogi: początkowy - km 0+000 /na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306W/, końcowy - km 3+693,44 / koniec obszaru zabudowanego w msc. Łosie/, przy czym z opracowania wyłączony został rejon skrzyżowania z obwodnicą Radzymina, realizowaną wg odrębnej dokumentacji - odc. od km 0+840 do km 1+033,71) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) – Mokre – Łosie”
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 44pz/2021 znak: WAB.6740.14.33.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszkowską do skrzyżowania z ul. Korczaka (z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Zwycięską I) wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami: Kwitnącą, Malowniczą, Wiśniową oraz Korczaka”
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 30.04.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.19.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie dróg publicznych gminnych – ul. Długiej na odcinku od DW 631 do wylotu w ul. Lipową łącznie z odcinkiem ulicy Wolności i Lipowej w Zielonce wraz z infrastrukturą”.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 24.09.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.44.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie drogi publicznej gminnej – ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu w ul. Marecką łącznie z odcinkiem drogi publicznej gminnej – ul. Drewnickiej w Zielonce wraz z infrastrukturą”.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 listopada 2021 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 46pz/2021 znak: WAB.6740.14.24.2021 (opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4305W (ulice Leśna – Mokra – Radzymińska) na odcinku o długości ok. 3,5 km (z uwzględnieniem wyłączonego odcinka w rejonie skrzyżowania z obwodnicą Radzymina) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4306W (ul. POW) w Radzyminie do końca obszaru zabudowanego w msc. Łosie (określenie zakresu kilometrażem (lokalnym) drogi: początkowy - km 0+000 /na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306W/, końcowy - km 3+693,44 / koniec obszaru zabudowanego w msc. Łosie/, przy czym z opracowania wyłączony został rejon skrzyżowania z obwodnicą Radzymina, realizowaną wg odrębnej dokumentacji - odc. od km 0+840 do km 1+033,71) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) – Mokre – Łosie”.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, złożony w dniu 16 września 2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.42.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w msc. Stary Dybów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do granicy działki o nr ewid. 278/1 wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami: Zwycięską II, Litewską oraz z przebudową odcinka ulicy Napoleońskiej na ok. 120 mb” – ETAP II.
{"register":{"columns":[]}}