W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obwieszczenia w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada 2022 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 35pz/2022 znak: WAB.6740.14.26.2022, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Traugutta nr 431517W w Radzyminie na odc. od ul. Strzelców Wileńskich do ul. Norwida wraz z budową infrastruktury technicznej”.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego WAB.6740.14.26.2022
WAB674014262022​_-​_DECYZJA​_OBWIESZCZENIE​_BIP.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 10:00 Dorota Piotrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Z up. Starosty Wołomińskiego Główny Specjalista Wydziału Budownictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada 2022 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 35pz/2022 znak: WAB.6740.14.26.2022, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Traugutta nr 431517W w Radzyminie na odc. od ul. Strzelców Wileńskich do ul. Norwida wraz z budową infrastruktury technicznej”. 2.0 13.12.2022 08:45 Dorota Piotrowska
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada 2022 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 35pz/2022 znak: WAB.6740.14.26.2022, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Traugutta nr 431517W w Radzyminie na odc. od ul. Strzelców Wileńskich do ul. Norwida wraz z budową infrastruktury technicznej”. 1.0 29.11.2022 10:00 Dorota Piotrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 września 2023 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 23pz/2023 znak: WAB.6740.14.17.2023, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. 100 lecia, klasa Z, na odc. ok. 36 m) i nr 4312W (ul. Boryny, klasa Z, na odc. ok. 70 m), w zakresie wykonania robót związanych z wykonaniem skrzyżowania wyniesionego”, gm. Wołomin.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego WAB.6740.14.17.2023.dec
WAB​_674014172023​_dec.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2023 08:08 Dorota Piotrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Z up. Starosty Wołomińskiego Naczelnik Wydziału Budownictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 września 2023 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 23pz/2023 znak: WAB.6740.14.17.2023, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. 100 lecia, klasa Z, na odc. ok. 36 m) i nr 4312W (ul. Boryny, klasa Z, na odc. ok. 70 m), w zakresie wykonania robót związanych z wykonaniem skrzyżowania wyniesionego”, gm. Wołomin. 1.0 15.09.2023 08:08 Dorota Piotrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 02.08.2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2023 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4302W na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazowiecką (DP 4338W) w miejscowości Stare Załubice do działki ew. nr 299/9 obręb 0015-Ruda, gmina Radzymin”.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego WAB.6740.14.24.2023
Obwieszczenie​_Starosty​_Wołomińskiego​_WAB674014242023​_.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.09.2023 08:27 Aleksandra Ludwiniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
z up. Starosty Wołomińskiego Naczelnik Wydziału Budownictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 02.08.2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2023 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4302W na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazowiecką (DP 4338W) w miejscowości Stare Załubice do działki ew. nr 299/9 obręb 0015-Ruda, gmina Radzymin”. 1.0 21.09.2023 08:27 Aleksandra Ludwiniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 września 2023 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 24pz/2023 znak: WAB.6740.14.18.2023, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce, na odcinku od mostu na rzece Długiej do ul. Turowskiej, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego WAB.6740.14.18.2023
Obwieszczenie​_Strosty​_Wołomińskiego​_WAB674014182023.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.09.2023 11:42 Aleksandra Ludwiniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
z up. Starosty Wołomińskiego Naczelnik Wydziału Budownictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 września 2023 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 24pz/2023 znak: WAB.6740.14.18.2023, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce, na odcinku od mostu na rzece Długiej do ul. Turowskiej, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”. 1.0 21.09.2023 11:42 Aleksandra Ludwiniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 września 2023 r. dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 25pz/2023 znak: WAB.6740.14.11.2023 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 431829W – ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od DP nr 4312W – ul. 100-lecia (bez skrzyżowania) do DG nr 431839W – ul. Podmiejska (bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec – 05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościniec – 09, Gmina Wołomin”

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego WAB.6740.14.11.2023 - dec. um
Obwieszczenie​_Starosty​_Wołomińskiego​_WAB674014112023​_-​_dec​_um.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.09.2023 10:40 Aleksandra Ludwiniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
z up. Starosty Wołomińskiego Naczelnik Wydziału Budownictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 września 2023 r. dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 25pz/2023 znak: WAB.6740.14.11.2023 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 431829W – ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od DP nr 4312W – ul. 100-lecia (bez skrzyżowania) do DG nr 431839W – ul. Podmiejska (bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec – 05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościniec – 09, Gmina Wołomin” 1.0 26.09.2023 10:40 Aleksandra Ludwiniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}