W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja 2022/2023. Ósmoklasisto, poznaj ofertę szkół powiatowych !

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych, w których odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

na grafice budynki pięciu szkół powiatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26
Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11
LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38
LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6
w prawym górnym rogu logo powiatu pruszkowskiego i napis rekrutacja zapraszamy do zapoznania się z ofertami szkół to wszystko na żółtym tle

Są to:

    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4
    Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26
    Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11
    LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38
    LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego

Każda ze szkół oferuje swoim przyszłym uczniom:

 • komfortowe, przyjazne warunki do nauki,
 • pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny oraz niezbędne pomoce naukowe,
 • profesjonalną, nowoczesną pracownię komputerową,
 • salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,
 • możliwość indywidualnego rozwoju,
 • udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w krajowych i zagranicznych wycieczkach,
 • wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną wynikami.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

 

 

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: przejdź do strony

 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

 

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: przejdź do strony

 

Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oferta edukacyjna jest skierowana dla uczniów, którzy pragną się kształcić w następujących zawodach:

Technikum

 • Technik logistyk, rozszerzenie geografia

 • Technik fotografii i multimediów, rozszerzenie j. angielski

 • Technik organizacji turystyki

 • Technik programista, rozszerzenie informatyka

 • Technik weterynarii, rozszerzenie biologia

 

oraz w:

Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Branżowej I-go Stopnia w zawodach: blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, elektromechanik, fryzjer, fotograf, magazynier - logistyk, kucharz, zegarmistrz, operator obrabiarek skrawających, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kaletnik, obuwnik, tapicer, kuśnierz, krawiec, wędliniarz, mechatronik, elektronik, elektryk, introligator,  drukarz, złotnik - jubiler, optyk mechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, kowal, kominiarz, ogrodnik.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena zaprasza uczniów 8 klas szkół podstawowych na Dzień Otwarty: 04.04.2022 o godzinie 17:00.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: przejdź do strony

LO im. Tadeusza Kościuszki

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: przejdź do strony

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole: wchodzę do Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana .

 

 

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: przejdź do strony

 

Na koniec przypominamy o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego : 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA ZASADNICZA Termin

Składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 16 maja 2022

do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosków o przyjęcie

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Uwaga! Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

od 24 czerwca 2022

do 13 lipca 2022 do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022

Potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 21 lipca 2022

do 27 lipca 2022 do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 28 lipca 2022
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Termin

Składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 1 sierpnia 2022

do 3 sierpnia 2022 do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2022

Potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 16 sierpnia 2022

do 18 sierpnia 2022 do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2022
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19 sierpnia 2022

Źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/

 

{"register":{"columns":[]}}