W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raszyn

Herb Raszyn

Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
tel.: 22 701 77 77
fax: 22 701 77 71 

raszynug@raszyn.pl
www.raszyn.pl

Gmina Raszyn jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Na 44 km2 osiedliło się tutaj ponad 20 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 454 osoby/km2. To największa w gminach wiejskich powiatu pruszkowskiego (średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 559 osób/km2). Gmina Raszyn jest zamożna. Dochody na głowę mieszkańca są wysokie, a współczynnik bezrobocia jeden z najniższych. Dobrze wypada w prestiżowych rankingach stu najlepszych polskich gmin, których jest w Polsce około 3 tysięcy. Znana jest z przyjaznego klimatu do inwestowania. W ciągu ostatnich lat powstało tu blisko 3.5 tysiąca prywatnych podmiotów gospodarczych. Gmina Raszyn przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Uchwalane plany przewidują kolejny tysiąc hektarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Tak jak w innych gminach powiatu pruszkowskiego występuje tutaj zjawisko dodatniej migracji. To znaczy, że ludzie chcą tutaj mieszkać.

Raszyn
Urząd Gminy w Raszynie

 

Gmina Raszyn kojarzy się z jednym z największych europejskich Centrów Handlowych w Jankach, które powstało w ostatnim dziesięcioleciu i wciąż się rozbudowuje. Znajduje się w widłach krzyżujących się dróg krajowych, szos katowickiej i krakowskiej, cieszących się zainteresowaniem inwestorów, którzy tutaj wybudowali swoje centra logistyczne, handlowe i firmy wytwórcze.

Wczesne ślady osadnictwa na terenie Gminy Raszyn sięgają 2500 roku p.n.e. Pierwszy znany dokument pisany, dotyczący Raszyna pochodzi z końca XIV wieku i potwierdza istnienie parafii rodowej Ładów. W ciągu stuleci ziemie te były własnością wielu znamienitych rodów Wolskich, Opackich, Załuskich. W XVII wieku Zygmunt Opacki, starosta piaseczyński i podkomorzy warszawski, buduje w Falentach pałac. Gościli w nim królowie polscy Zygmunt III, Władysław IV, królowa Maria Ludwika i Michał Korybut Wiśniowiecki. Zygmunt Opacki funduje murowany kościół pod wezwaniem św. Stefana i św. Anny w Raszynie. W 1683 roku, w drodze na odsiecz Wiedniowi, w pałacu w Falentach zatrzymał się król Jan III Sobieski. Piotr Tepper, kolejny właściciel dóbr raszyńskich, polecił warszawskiemu architektowi Szymonowi Bogumiłowi Zugowi zbudować plebanię, austerię i pocztę. W pałacu przebudowanym w klasycystycznym stylu Tepperowie goszczą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od lat pięćdziesiątych XX wieku pałac jest własnością Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych i mieści się w nim Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego, jedna z trzech wyższych szkół powiatu.

Grobla
Grobla

10 lipca 1794 roku pod Raszynem bitwę stoczył Tadeusz Kościuszko, a 19 kwietnia 1809 roku na groblach raszyńskich rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego i dwukrotnie liczniejszym korpusem austriackim. W bohaterskiej i krwawej obronie Raszyna zginął pułkownik Cyprian Godebski. Na grobli, gdzie do dzisiaj stoi barokowy pomnik Boga Króla, to historyczne wydarzenie przypomina pamiątkowy kamień. Po bitwie dla pamięci potomnych na ścianie pałacu w Falentach umieszczono pamiątkową tablicę. Co roku Urząd Gminy Raszyn urządza na groblach piknik historyczny, którego kulminacyjnym momentem jest inscenizacja bitwy raszyńskiej. Widowisko, rozgrywane w mundurach z epoki, wśród huku i dymu
z prawdziwych dział, przyciąga tłumy ludzi i stało się atrakcją turystyczną Gminy Raszyn.

 

Kosciol w Raszynie
Kościół w Raszynie

 

W centrum gminy znajdują się tereny o dużych walorach przyrodniczo-historycznych. Rezerwat Stawy Raszyńskie o powierzchni ok. 110 ha i strefa chronionego krajobrazu, obejmuje pradolinę rzeki Raszynki. Na terenie rezerwatu występuje 130 gatunków ptaków wodnych i lądowych. Walory tego terenu były i są stałym obiektem zainteresowań wielu miłośników przyrody.

W Gminie Raszyn, oprócz prowadzenia działalności gospodarczej, również dobrze się mieszka i wypoczywa. Nowoczesny basen, kuszący atrakcyjnymi cenami i efektowną zjeżdżalnią jest jednym z dwóch obok Pruszkowa w powiecie pruszkowskim.

W 2011 roku oddano do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne boisko "Wronik", które służy uczniom lokalnych szkół, zawodnikom klubów sportowych oraz okolicznym mieszkańcom.

Modernizowana jest istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także rozbudowywana w tych miejscach Gminy, gdzie dotąd nie było takich instalacji.

W Raszynie już działa najnowocześniejsza w kraju stacja uzdatniania wody oraz zdrój wody oligoceńskiej. W roku 2005 powstał nowy park rekreacyjny ze ścieżkami ekologicznymi i rowerowymi. Obok znajduje się nowoczesny ogródek jordanowski.

W maju 2012 roku ukończono budowę nowego Ośrodka Zdrowia, który już niedługo będzie służyć mieszkańcom Gminy Raszyn. Podjęto również szereg prac mających na celu rewitalizację Raszyńskiej Austerii, która to choć zapomniana, jest, obok Kościoła p.w. Św. Szczepana i Pałacu w Falentach, jednym z najcenniejszych zabytków położonych na terenie Gminy Raszyn.

{"register":{"columns":[]}}