W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat

29.06.2022

Komunikat

W ostatnich latach Pruszków przeżywa zintensyfikowany proces urbanizacji. Przewidując ten fakt, w celu zapobieżenia blokadzie komunikacyjnej miasta, (co jest obecnie obserwowane, zwłaszcza w okresach szczytów porannych i popołudniowych), Rada Miasta Pruszkowa w 2014 roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający nowy ciąg komunikacyjny odciążający zatłoczone centrum poprzez zaplanowany w planie miejscowym ciąg komunikacyjny.

 

W tworzenie planu zaangażowani byli specjaliści z zakresu urbanistyki i komunikacji, a efekt ich pracy został poddany publicznej dyskusji, w trakcie której zbierane były opinie
i uwagi do planu. Wszystkie uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań należało kierować do władz Miasta Pruszkowa przed jego uchwaleniem, kiedy był jeszcze czas na ich wnoszenie.

 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zlecił opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskał prawomocną decyzję, w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, a także pozyskał niezbędny do realizacji teren, co jest spójne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

 

W drodze publicznego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca i podpisana z nim umowa na wykonanie zadania za kwotę 11 377 500,00 zł. Zerwanie umowy wiąże się z karami umownymi.

 

Działanie Powiatu oparte jest na prawomocnej i ostatecznej decyzji administracyjnej. Brak jest podstaw do wstrzymania prac związanych z rozbudową drogi powiatowej 3143W
ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.

 

 

{"register":{"columns":[]}}