W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet Inicjatyw Społecznych Powiatu Pruszkowskiego - zgłoś swój projekt już dziś!

03.06.2024

Drodzy Mieszkańcy, nadszedł czas na konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia! Od dzisiaj możecie zgłaszać swoje projekty w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Powiatu Pruszkowskiego. To doskonała okazja, aby włączyć się w dyskusję na temat potrzeb powiatu i działać na rzecz jego mieszkańców, podnosząc jakość życia w naszej społeczności.

Budżet_OB

Jak zgłosić projekt?

Podstawowe zasady:

 • Kwota projektu: projekty muszą mieścić się w budżecie do 150 000 zł brutto i zostać zrealizowane w trakcie danego roku budżetowego.
 • Liczba projektów: każdy projektodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty rocznie.
 • Termin zgłoszeń: projekty należy zgłaszać od 3 do 23 czerwca 2024 r.

Formy zgłoszeń:

 • Papierowa:
  • Osobiście w biurze podawczym starostwa lub jego filiach.
  • Pocztą tradycyjną na adres starostwa z dopiskiem „Budżet Inicjatyw Społecznych”.
 • Elektroniczna: Poprzez system obsługi projektów: przejdź do strony.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wniosek musi zawierać:

 • Nazwę projektu jednoznacznie identyfikującą projekt.
 • Opis projektu.
 • Lokalizację projektu.
 • Uzasadnienie realizacji projektu.
 • Szacunkowy koszt realizacji.
 • Dane projektodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania; w przypadku osoby kontaktowej również numer telefonu lub adres e-mail.
 • Podpisy projektodawców (w przypadku zgłoszeń papierowych).

Wzór formularza zgłoszenia projektu można znaleźć w załączniku nr 2 do Regulaminu (pod tekstem).

Dodatkowe wymagania

Do zgłoszenia projektu należy dołączyć:

 • Listę poparcia: zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisy co najmniej 30 mieszkańców powiatu (projektodawcy nie są liczeni do tej liczby).
 • Oświadczenie autora: o wykorzystywaniu utworu na potrzeby BIS oraz zgodę na nieodpłatne opublikowanie projektu.
 • Zgodę rodzica/opiekuna prawnego: na zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią (wzór zgody stanowi załącznik nr 4 do regulaminu).

W przypadku zgłoszeń elektronicznych, oryginały dokumentów muszą być dostarczone do starostwa przed utworzeniem ostatecznej listy projektów, zgodnie z harmonogramem.

Zmiany w projekcie

Jeśli projekt nie może być realizowany w pierwotnej formie, możliwe są zmiany w porozumieniu z projektodawcą. Komórka organizacyjna przygotuje propozycje zmian, które przekaże projektodawcy do akceptacji w formie papierowej lub elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji.

Udział małoletnich

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, której wzór określa załącznik nr 8 do regulaminu.

Harmonogram wdrażania etapów BIS

 • 3 - 23 czerwca 2024 r. - zgłaszanie projektów.
 • 24 czerwca - 31 lipca 2024 r. - ocena projektów.
 • 1 - 16 sierpnia 2024 r. - proces odwoławczy.
 • 22 sierpnia 2024 r. - ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie.
 • 5 - 15 września 2024 r. - głosowanie.
 • 16 - 20 września 2024 r. - ogłoszenie wyników.

Dlaczego warto?

Budżet Inicjatyw Społecznych Powiatu Pruszkowskiego to demokratyczny mechanizm, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach publicznych. Dzięki niemu można realizować ciekawe i pożyteczne społecznie projekty, które wybierane są w drodze głosowania.

Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów i współdecydowania o przyszłości naszego powiatu! To Twoja szansa na realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Materiały

Regulamin BIS
Regulamin​_BIS.pdf 1.43MB
Załącznik nr 1 - opis sposobu wyboru projektów do realizacji w BIS przy zastosowaniu metody równych udziałów
Załącznik​_nr​_1​_-​_opis​_sposobu​_wyboru​_projektów​_do​_realizacji​_w​_BIS​_przy​_zastosowaniu​_metody​_równych​_udziałów.pdf 1.43MB
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia projektu
Załącznik​_nr​_2​_-​_formularz​_zgłoszenia​_projektu.pdf 1.43MB
Załącznik nr 3 - lista poparcia projektu
Załącznik​_nr​_3​_-​_lista​_poparcia​_projektu.pdf 1.43MB
Załącznik nr 4 - zgoda rodzica opiekuna na zgłoszenie projektu do BIS przez osobę małoletnią
Załącznik​_nr​_4​_-​_zgoda​_rodzica​_opiekuna​_na​_zgłoszenie​_projektu​_do​_BIS​_przez​_osobę​_małoletnią.pdf 1.43MB
Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące realizacji w ramach BIS zadania o charakterze nieinwestycyjnym
Załącznik​_nr​_5​_-​_oświadczenie​_dotyczące​_realizacji​_w​_ramach​_BIS​_zadania​_o​_charakterze​_nieinwestycyjnym.pdf 1.43MB
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczace realizacji w ramach BIS projektu o charakterze kulturalno-artystycznym
Załącznik​_nr​_6​_-​_oświadczenie​_dotyczace​_realizacji​_w​_ramach​_BIS​_projektu​_o​_charakterze​_kulturalno-artystycznym.pdf 1.43MB
Załącznik nr 7 - karta do głosowania na projekty
Załącznik​_nr​_7​_-​_karta​_do​_głosowania​_na​_projekty.pdf 1.43MB
Załącznik nr 8 - zgoda rodzica opiekuna na udział w głosowaniu
Załącznik​_nr​_8​_-​_zgoda​_rodzica​_opiekuna​_na​_udział​_w​_głosowaniu.pdf 1.43MB

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}