W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zestawienie pojazdów, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji z dniem 10 czerwca 2024r.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1394 )

Starosta Proszowicki podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 ww. ustawy:

a) decyzje o rejestracji pojazdów wydane prze dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r.

b) powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm. ).
W przypadku, gdy właściciel pojazdu do dnia 9 czerwca 2024 r. uzupełni dane pojazdu w zakresie danych ubezpieczenia/ danych badania technicznego w CEPiK to decyzja o rejestracji takiego pojazdu zostanie wygaszona.


W załączeniu zestawienie pojazdów spełniających kryteria opisane w ww. ustawie tj. zgodnie z art. 17 pkt. 1 i 2, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dniem 10 czerwca 2024 r.Ponadto wykaz pojazdów udostępniony jest do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Proszowicach, mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 72,sala obsługi klienta  w godzinach pracy urzędu.

Materiały

Zestawienie pojazdów, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji z dniem 10 czerwca 2024r.
AutWygas​_1214​_STAROSTWO​_POWIATOWE​_W​_PROSZOWICACH​_20240227​_v02.xlsx 0.82MB
{"register":{"columns":[]}}