W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego  z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w dniach od 19.10.2023 r. do 27.10.2023r. przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Celem konsultacji było zebranie wniosków oraz uwag do projektu Programu, od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należało przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Proszowicach edukacja@proszowice.upow.gov.pl 

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Krystian Hytroś

Starosta Powiatu Proszowickiego

{"register":{"columns":[]}}