W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Proszowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
– w dniach od 19.10.2023 r. do 27.10.2023r. przeprowadzono konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Proszowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Celem konsultacji było zebranie wniosków oraz uwag do projektu uchwały, od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należało przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Proszowicach kultura@proszowice.upow.gov.pl

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
 

Krystian Hytroś
 

Starosta Powiatu Proszowickiego

{"register":{"columns":[]}}