W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Róże Powiatu 2019

logo róże powiatu oleskiego

Róże Powiatu 2019
14 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Na uroczystość przybyli: Poseł Ryszard Galla i Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Galę uświetnił występ zespołu „Na szczęście”.

Laureaci nagrody Róże Powiatu 2019


Marta Korzekwa – emerytowana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, która nadal pozostaje aktywna i zaangażowana w sprawy wioski, gminy i powiatu. Czynnie działa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. Lokalnym Kole Caritas i Stowarzyszeniu Przyjaciół Radłowa. Najbardziej widoczne są jej działania  w sprawy pielęgnowania i upowszechniania kultury. Koordynuje działalność Koła Historyków, które działa przy radłowskiej bibliotece. 
Leon Gnacy – obecnie prezes honorowy OSP w Jamach, której członkiem jest od ukończenia 16 roku życia. Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP Jamy. Przez 65 lat Pan Leon Gnacy grał w Parafialnej Orkiestrze oraz Gminnej orkiestrze Dętej, które brały udział we wszystkich ważnych wydarzeniach lokalnych. Przez 4 kadencje pełnił funkcję radnego w Gorzowie Śląskim. Przyczynił się do wybudowania Plebani w Kozłowicach w tzw. czynie społecznym. Był aktywnym członkiem Rady Sołeckiej w Jamach. Od 1991 roku był członkiem Zarządu DFK Gorzów Śląski, a przez ponad 20 lat - przewodniczącym koła DFK Kozłowice. 
Grzegorz Nowałka – komendant Hufca ZHP Praszka im. Bohaterów Września 1939 roku, nauczyciel z wykształcenia. Pod kierownictwem harcmistrza Grzegorza Nowałki zorganizowano 36 wakacyjnych obozów harcerskich i kolonii zuchowych, w tym dwa obozy wędrowne i zagraniczne. Największym wydarzeniem 2019 r. roku był udział 13 - osobowej reprezentacji Hufca Praszka w Światowym Zlocie Skautów Jamboree w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje ze szkołami gmin Praszka i Rudniki. Był organizatorem debaty „Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania w zakresie regionalnej współpracy transgranicznej w kontekście członkostwa w UE”.

January 2019


Irena Żołędź – nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie. 50 lat w pracy z młodzieżą, od momentu genezy szkoły. Największą radość sprawia Pani Irenie praca z najmłodszymi dziećmi, którym zaszczepia miłość do muzyki, jej zrozumienie oraz umiejętność  słuchania. 
Małgorzata Kosarga - Bednarek – nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat prowadzi klasę akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie. Jej uczniowie  odnoszą liczne sukcesy w przesłuchaniach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swój największy sukces zawodowy uważa fakt, iż absolwenci klasy akordeonu, podejmują dalszą edukację muzyczną, jak również pozostają w zawodzie muzyka. 
Katarzyna Skiba – nauczyciel w Zespole Szkół w Dobrodzieniu. Popularyzuje pożarnictwo wśród młodzieży. Zorganizowała dwudniową spartakiadę dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oleskiego, jest współorganizatorką Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, organizuje obozy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Polsce i za granicą, jako wymianę młodzieży miedzy Polską a Niemcami. 
dr Irena Koszyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Szkól Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Inicjatorka tworzenia edukacji szkolnej na najwyższym poziomie.  Od lat zdobywane doświadczenie innowacyjne, pedagogiczne i organizacyjne przekazuje dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. opolskiego. Autorka książek i opracowań metodycznych ukazujących najlepsze praktyki pedagogiczne.  
Krystyna  Dworecka - sekretarz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Od wielu lat osobiście zaangażowana w szerzenie idei innowacyjności szkół województwa opolskiego. Zdobyte doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne przekazuje dyrektorom i nauczycielom podczas spotkań, szkoleń i seminariów. 
Stefan Włoka – mieszkaniec gminy Rudniki, strażak zawodowo związany z OSP w Radłowie. Swoją czynną działalność wypełnił niezwykle ofiarnie, a teraz dzieli się własną wiedzą pożarniczą z młodymi adeptami ochrony przeciwpożarowej. W pokoju o wymiarze 8 m² potrafi zaparkować 487 pojazdów ratowniczo- gaśniczych. 
Łukasz Cieśla – od 8 lat zatrudniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku, Kultury i Sportu w Praszce. Jest pasjonatem piłki nożnej, jak i sportu w szerokim znaczeniu.  Prowadzi dziecięce grupy piłkarskie, jest także trenerem seniorskiego zespołu Budowlani Strojec. Do treningów z najmłodszymi przykłada się z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Posiada uprawnienia instruktora piłki nożnej oraz licencję UEFA B przyznawaną przez Polski Związek Piłki Nożnej.  
Bogdan Pawlak -  od 10 lat pracuje jako trener w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. Posiada tytuł instruktora piłki siatkowej oraz piłkarską licencję trenerską UEFA B przyznawaną przez Polski Związek Piłki Nożnej.  
Andrzej Gąsior - właściciel Centrum Pucharowego OSCAR Wieluń, firmy rodzinnej z tradycjami, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży trofeów sportowych i biznesowych. Dzięki rzetelności i indywidualnemu podejściu do klienta, Panu Andrzejowi zaufało wielu odbiorców z całej Polski, w tym Powiat Oleski.
Tomasz Olejnik – na co dzień pracownik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. oraz aktywny strażak jednostki OSP Gorzów Śl., za co został odznaczony brązowym krzyżem zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Jest także aktywnym koordynatorem w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków unijnych i innych, na zakup sprzętu strażackiego, szkolenia oraz propagowanie działalności ochrony przeciwpożarowej dla wielu jednostek OSP.
Zbigniew Gil – znawca, miłośnik przyrody i ekologii. Las i jego mieszkańcy nie mają przed nim tajemnic. Jako magister inżynier leśnictwa całe swoje zawodowe życie poświęcił lasom. Jest również zapalonym myśliwym. Gawędziarz mający zawsze w zanadrzu setki anegdot dotyczących leśnych ostępów. Od 10 lat związany jako autor z Rocznikiem Powiatu Oleskiego. Jego artykuły cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników.
Krzysztof Galus - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Oleśnie. Zaangażowany w szerzenie idei sportu szkolnego oraz w organizację  uroczystości szkolnych i o zasięgu regionalnym. Przewodzi zespołowi nauczycieli wychowania fizycznego. Pod jego kierunkiem uczniowie co roku zdobywają czołowe lokaty we współzawodnictwie sportowym - LICEALIADA na terenie powiatu i województwa. 

Januarki 2019
Aleksandra Garus – uczennica Zespołu Szkół w Oleśnie. Przygodę z wolontariatem rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Zaangażowała się w pomoc we Wrocławskim Hospicjum Ojców Bonifratrów dla ubogich. Poświęca swój czas seniorom w Domu Opieki „Złote Borki”. Jest bardzo zaangażowana w prowadzenie drużyny harcerskiej i organizacji wielu wydarzeń w Szczepie „Feniks”.  
Jakub Pierzyna – uczeń klasy trzeciej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, działa jako wolontariusz. Od najmłodszych lat angażował się w pomoc sąsiadom. Bardzo lubi pomagać, wiąże nawet z tym swoje przyszłe plany zawodowe. Zaangażował się w pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom w „Złotych Borkach” oraz dzieciom z rodzin patologicznych w świetlicy „Iskierka”. 
Ks. Tomasz Kornek – wikariusz w parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Od września 2018 r. katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Prowadzi także lekcje religii dla najmłodszych w przedszkolu. Jego celem jest pomaganie poprzez szeroko rozumiany wolontariat: odwiedza domy dziecka, domy spokojnej starości, szpitale i hospicja. 

 

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}