W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Róże Powiatu 2022

logo róże powiatu oleskiego

Róże Powiatu 2022

W czwartek, 12 stycznia 2023 r., podczas uroczystej gali wręczono Róże Powiatu 2022 - Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystość odbyła się w hali Zespołu Szkół w Oleśnie. W trakcie spotkania wystąpił Michał Jędryszek absolwent klasy altówki Akademii Muzycznej w Poznaniu, nauczyciel skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie oraz gitary w Domu Kultury w Wieluniu.


Laureaci nagrody Róże Powiatu 2022


Pani Marlena Iwańska - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, animator kultury, a także instruktor zajęć plastycznych. Pani Marlena to artystka, która swoje zamiłowanie do sztuki przelewa w pisarstwie i malarstwie. Dzieli się swoim talentem poprzez pisane i publikowane artykuły. Jej ulubioną techniką malarską jest malowanie tuszem na kartonie. Zamiłowaniem do sztuki lubi się dzielić i z powodzeniem zaraża tą pasją uczestników zajęć plastycznych. Jest autorka wielu warsztatów, nawiązujących do rękodzieła ludowego. Ponadto opiekuje się stałą ekspozycją w Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Dzięki jej wrażliwości, otwartości na ludzi, a także osobistemu zaangażowaniu spisane zostały wspomnienia ostatnich świadków II wojny światowej żyjących na terenie gminy Rudniki. Publikacja pod tytułem „Dzieci, jest już wojna”, została wydana w styczniu 2021 roku. Cieszy się uznaniem lokalnej społeczności. Szczególny charakter książki wynika z faktu, że zawiera ona opowiadania osób dorosłych, które podczas wybuchu wojny były jeszcze dziećmi. Uzupełnieniem książki jest nagrane słuchowisko pod tym samym tytułem, wyemitowane w Radiu Ziemi Wieluńskiej. Bez wątpienia Pani Marlena to artystyczna dusza.


Pan Zdzisław Włodarczyk - jest z wykształcenia historykiem, pełni funkcję Prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań są dzieje historycznej ziemi wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki. Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce, będąc inicjatorem i współorganizatorem flagowego już wydarzenia - Sympozjum Regionalistów. Po każdym sympozjum ukazuje się publikacja pod tytułem „Blisko i daleko” pod redakcją dra Zdzisława Włodarczyka. Ostatnio współorganizował w Praszce konferencję naukową „Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej”. Prelegent na spotkaniach z cyklu „Historia Lokalna w powiecie oleskim”. Jego nazwisko nie jest obce czytelnikom Rocznika Powiatu Oleskiego. Redaktor Wieluńskiego Słownika Biograficznego, w którym znalazły się biogramy wielu postaci związanych z powiatem oleskim. Historię potrafi przybliżyć w sposób przystępny dla wszystkich.


Pan Piotr Górok - to oleśnianin, historyk z zamiłowania, pasjonat i znawca dziejów Olesna i powiatu oleskiego. Aktywny członek Koła Miłośników Historii Lokalnej przy Gminnej Bibliotece w Radłowie. Jego pasją jest historia z akcentem na historię Śląska. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Pan Piotr to prawdziwa skarbnica wiedzy regionalnej, krzewiciel historii powiatu oleskiego i jego mieszkańców. Jest autorem różnych artykułów publikowanych na łamach Rocznika Oleskiego. Podejmuje dyskusje w zakresie różnej tematyki historycznej i tłumaczy artykuły promujące kulturę i tradycje śląskie. Interesuje się genealogią, chętnie pomaga w wyszukiwaniu przodków, ich pochodzenia, rodowodów i więzów pokrewieństwa. 


Wyróżnienia Róże Powiatu 2022


Pan Mirosław Kowalczuk - jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Na szczególną uwagę zasługuje jego wielkie zaangażowanie w krzewieniu wśród uczniów zamiłowania do szeroko pojętej kultury i sztuki. Prowadzi w szkole między innymi zajęcia artystyczne, jest kierownikiem zespołu wokalno-instrumentalnego, grupy wokalistów. Zespół był laureatem Grand-Prix Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Młode Opole". Za pośrednictwem Pana Mirosława została nawiązana wymiana młodzieży ze szkołą partnerską na Ukrainie. Pan Mirosław pochodzi z Ukrainy, to wysokiej klasy muzyk zawodowy. Jest członkiem zespołu muzyki żydowskiej „Scholem Alejchem" z Wiednia, z którym koncertował w wielu krajach świata. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy Praszka i naszego powiatu. Od początku uczestniczy we współpracy między powiatem oleskim a rejonem Bohorodczany z obwodu iwanofrankowskiego w Ukrainie. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę jako wolontariusz pełni funkcję koordynatora Starosty Oleskiego do spraw uchodźców. Pan Mirosław jest osobą znaną i cenioną w powiecie i w województwie.


Pan Wojciech Rachwalik - to gorzowianin, społecznik, który włącza się w różne przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia w swojej małej Ojczyźnie. Aktywność społeczna Pana Wojciecha związana jest z funkcjonowaniem Stowarzyszenia „Razem możemy więcej”. Jest zapalonym posiadaczem bardzo dużej kolekcji starych i nowych pocztówek Gorzowa Śląskiego z opisem historycznym. Chętnie udostępnia posiadany zbiór na lokalnych imprezach i wydarzeniach. Bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców Osiedla Centrum. Jest także wielkim znawcą ziół i przypraw, a ich okazy zajmują sporą część własnego ogrodu. Na co dzień służy mieszkańcom Gorzowa Śląskiego zielarskimi poradami.


January 2022


 • Pan Wilhelm Wengel - Przewodniczący Rady Gminy Radłów, wieloletni emerytowany nauczyciel zawodu i społecznik, zaangażowany w rozwój swojej miejscowości i regionu. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty Oleskiej, gdzie aktywnie działa i z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne. Propaguje inicjatywy zachowania tradycji wielokulturowości naszego regionu.
 • Pan Hubert Chuć - to przedsiębiorca, prowadzący działalność w branży budowlano-handlowej, z wielką pasją do piłki nożnej. Przez wiele lat był czynnym zawodnikiem Ludowego Zespołu Sportowego Ligota Oleska. Obecnie prezes i menager klubu z powodzeniem pozyskujący dodatkowe fundusze na rozwój tego sportu. Poprzez swoje zaangażowanie i liczne kontakty klub jest rozpoznawalny i ceniony w lokalnym środowisku sportowym.
 • Brat Wojciech Golonka - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach. Niezwykle oddany swojej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Nastawiony na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodzieży i dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Współorganizator polsko-niemieckich Partnerskich Obozów Młodzieżowych w Uszycach, a także pomysłodawca i organizator międzynarodowych kolonii dla dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. To dzięki zaangażowaniu brata Wojciecha, przy finansowym wsparciu fundacji De La Salle z Rzymu, grupa ponad trzydzieściorga młodych Ukraińców z obwodu iwanofrankowskiego spędziła w Polsce dwa wakacyjne tygodnie.
 • Pani Urszula Gacka – pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach, związana z placówką od ponad 30 lat. Od początku swojej drogi zawodowej zaangażowana w działalność na rzecz wychowanków. Zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy podopiecznym placówki, otwarta na realizację nowych przedsięwzięć na rzecz drugiego człowieka. Pani Urszula służyła pomocą w organizacji Międzynarodowych Partnerskich Obozów Młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z gminy Gorzów Śląski i miast partnerskich w Niemczech, na Węgrzech i Ukrainie.
 • Pani Sandra Kubacka-Staś - pełni funkcję kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach. Jest osobą sumienną, twórczą i otwartą na problemy osób niepełnosprawnych. Szczególną wagę przywiązuje do podnoszenia standardu placówki. Dołożyła wszelkich starań w celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu, modernizację bazy lokalowej wraz z wyposażeniem. Aktywnie uczestniczy w Powiatowej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnie. Zaangażowana i oddana pracy w Zarządzie Fundacji Wszyscy Razem oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja w Uszycach.
 • Pani Renata Kassner i Pani Gabriela Janicka – uczą języka niemieckiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Ich uczniowie są laureatami finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu krajowym i regionalnym, z powodzeniem przystępują także do egzaminu państwowego z języka  niemieckiego DSD II. Istotnym czynnikiem kształtującym wiedzę jest stwarzanie uczniom możliwości poznawania krajów niemieckojęzycznych. Były organizatorkami wymiany młodzieżowej między szkołami Mariengymnasium w Arnsbergu i oleskim liceum. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły Panie stale współpracują z wieloma instytucjami. Pani Gabriela Janicka jest również opiekunką szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Pani Iwona Zygmunt – jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Współrealizuje projekt w zakresie edukacji filmowej pod nazwą „Nowe Horyzonty Filmowe”. Jest współorganizatorką Szkolnych Konfrontacji Teatralnych. Pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Koncertu Charytatywnego dla Hospicjum Betania w Opolu. Swoją znajomość języka czeskiego wykorzystuje w ramach współpracy gminy Olesno z Oticami w Czechach. Prowadzi lekcje o języku polskim dla Polonii w Zaporożu, w Ukrainie. Działa w środowisku lokalnym, jest radną Rady Gminy w Radłowie. 
 • Pan Marek Kwieciński - siatkarz i trener siatkówki, trzykrotny mistrz Polski (1990, 1994, 1995), reprezentant Polski. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku trenerskim. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona Olesno, działającego przy Zespole Szkół w Oleśnie. Klub zrzesza około 80 młodych siatkarzy w różnych grupach wiekowych (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej). Koordynator regionalny ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz członek zespołu do spraw młodzieży w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Pełni także funkcję komisarza technicznego w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej.
 • Pan Arkadiusz Frączyk - jest  licencjonowanym trenerem tenisa ziemnego. Na korcie specjalizuje się w szkoleniu dzieci do 14. roku życia. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi od 2. roku życia, młodzieżą i dorosłymi na każdym poziomie zaawansowania. W powiecie oleskim twórca i organizator wielu inicjatyw z zakresu tenisa, min. Arkademii Tenisa, Oleskiej Ligi Tenisa, „Aktywni w Regionie”.
 • Pani Małgorzata Baran – nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim, doradca zawodowy w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Aktywnie wspomaga szkolne inicjatywy Klubu 8.
 • Pani Magdalena Koloch – nauczyciel z zakresu przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Lider do spraw kształcenia zawodowego przedmiotów logistycznych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, doradca zawodowy w ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”.
 • Pani Anna Hiller-Janik - nauczyciel języka angielskiego i doradca zawodowy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Sprawuje funkcję doradcy metodycznego w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz koordynatora pracy doradców zawodowych w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Jest inicjatorką „Dni Odkrywców Zawodów” oraz „Nocy Odkrywców Zawodów”.

Januarki 2022


 • Klub Wolontariatu w Zespole Szkół w Oleśnie, w imieniu którego gratulacje odebrała Anna Bryś-Gajda – nauczyciel języka angielskiego i jedna z dwóch opiekunek Klubu. Klub reprezentuje postawę godną do naśladowania w pomocy osobom niepełnosprawnym. Szkolny wolontariat przygotowywał między innymi akcje: „Kosz wigilijny”, Zerwijmy łańcuchy”, „Szamasz pomagasz”, zbiórkę nakrętek. Współdziała w realizacji zadań dotyczących organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Nocy zawodów” oraz Koncertu Charytatywnego „Bo każda chwila jest ważna” dla Hospicjum Betania w Opolu. 
 • Dominika Olszowa – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce, jest wolontariuszką Klubu 8 i członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Dalachowie. Jest mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym powołaną do kadry wojewódzkiej. Ta wspaniała dziewczyna bierze udział w różnych akcjach, które sprawiają jej wiele satysfakcji. Szkolna akcja „Kup Pan Szczotkę” - przygotowana w pełni i koordynowana przez wolontariuszkę - umożliwiła pozyskanie szczotek, past do zębów i mydła dla afrykańskich dzieci. O sobie mówi: Pomagam, bo pomaganie jest dziecinnie proste.
 • Ksiądz Damian Sklorz - wikariusz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Wychowawca młodzieży, organizator akcji charytatywnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Opolu, inicjator wyjazdów uczniów do Domu Opieki dla Seniorów „Złote Borki” oraz Domu Dziecka. W parafii prowadzi Katechezę dla Dorosłych oraz jest opiekunem Marianek.

Wyróżnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie


 • Pani Helena Finke – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie 
 • Pani Gabriela Wiendlocha – Hotel Olesno
 • Państwo Ewa i Beniamin Godylowie – właściciele Pałacu Pawłowice
 • Pani Krystyna Zawierucha – firma OLESPOL, Spółka z o.o.
 • Pan Jerzy Liberka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
 • Państwo Izabela i Tomasz Klimzowie – Sklep Ogrodniczy - Tomasz Klimza 
 • Pan Łukasz Majowski – Piekarnia Radłów
 • Pan Marcin Brzenska – „Piekarnia u Marcina” - Wysoka
 • Pan Krzysztof Deja – Piekarnia Borki Wielkie 
 • Pani Katarzyna Balcerzak – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach 
 • Pan Mateusz Wąsiński – Restauracja „Ratuszowa” Olesno

 

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}