W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Debata nad Raportem o stanie powiatu makowskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Materiały

Raport o stanie powiatu makowskiego za rok 2022
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_makowskiego​_za​_rok​_2022.pdf 9.18MB
Sprostowanie do Raportu o stanie powiatu makowskiego za rok 2022
Sprostowanie​_do​_Raportu​_o​_stanie​_powiatu​_makowskiego​_za​_rok​_2022.pdf 0.15MB
Raport o stanie powiatu makowskiego za rok 2021
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_makowskiego​_za​_2021.pdf 9.65MB
Raport o stanie powiatu makowskiego za rok 2020
R​_A​_P​_O​_R​_T​_2020.pdf 6.94MB
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_makowskiego​_za​_rok​_2019
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_makowskiego​_za​_rok​_2019.pdf 12.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2021 10:57 Piotr Rzęzawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Karpińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja 6.0 17.05.2023 12:42 Paweł Rychlik
Informacja 5.0 18.04.2023 11:39 Paweł Rychlik
Informacja 4.0 07.04.2022 11:26 Piotr Rzęzawa
Informacja 3.0 18.11.2021 12:55 Piotr Rzęzawa
Informacja 2.0 19.04.2021 11:00 Piotr Rzęzawa
Informacja 1.0 19.04.2021 10:57 Piotr Rzęzawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}