W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szansa na Aktywność III

Powiat Proszowicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach od 2021 roku realizuje projekt „Szansa na aktywność III”, w którym zrekrutowaną grupę Beneficjentów stanowią osoby niepełnosprawne, bezrobotne matki dzieci niepełnosprawnych oraz osoby bezrobotne. Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

W ramach aktywizacji społecznej UP jak i ich otoczenie realizują wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa m. in. psychologicznego, zajęć z obszaru SI, zajęć wyrównujących braki edukacyjne m. in. z języka angielskiego czy matematyki. W ramach wsparcia zdrowotnego Uczestnicy Projektu realizują wsparciem logopedyczne, rehabilitacyjne, hydroterapii. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania także
z wsparcia jak hipoterapii, dogoterapii.

W ramach grupowych zajęć odbędą się m. in. Warsztaty grupowe w podziale na 3 grupy o tematyce m. in. zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym społeczności lokalnej, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, asertywność i rozwiązywanie konfliktów, trening umiejętności wychowawczych, samoocena i samodzielność dziecka a lęk rodzica, grupowa terapia manualna, muzykoterapia grupowa.

Uczestnicy Projektu uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach edukacyjno- integracyjne dla UP wraz z otoczeniem 3-dniowych gdzie przeprowadzono warsztaty o tematyce trening analizowania sytuacji społecznej. Wyjazd miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności na płaszczyźnie rodzinnej i społecznej z elementami zajęć propagujących zdrowy styl życia i aktywność ruchową- integracja z wykorzystaniem wód termalnych lub Aquaparku, piękna przyrody, szlaków turystycznych.

W ramach aktywizacji zawodowej wsparciem objętych zostało  15 Uczestników Projektu którzy realizują spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy odbędą kursy takie jak: opieki nad dzieckiem, ogrodniczy, kurs księgowości, ECDL, kurs wizażu, tatuażu. W ramach aktywizacji zawodowej UP zostaną skierowani na staże zawodowe. W ramach wsparcia grupowego odbyły się warsztaty autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej, list motywacyjny, życiorys
i media społecznościowe a obecny rynek pracy.

Ogólnie w roku 2021 wsparciem zostało objętych 35 Uczestników Projektu, którzy nadal realizują wsparcie w projekcie.

W roku 2022 wsparciem w projekcie została objęta nowa grupa 15 UP, którymi są osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci zarówno wsparciem społecznym jak i zawodowym. Wsparcie społeczne to m.in. spotkania z psychologiem, logopedą, oraz zajęcia mające poprawić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jak zajęcia z fizjoterapeutą. Wsparcie grupowe to realizacja warsztatów grupowych w podziale na 3 grupy, oraz uczestnictwo w warsztatach edukacyjno- integracyjnych wyjazdowych dla UP wraz z otoczeniem z usługą hotelarska i gastronomiczną. Dal dzieci przebywających w pieczy zastępczej przewidziano zajęcia wyrównujące braki edukacyjne jak m.in. zajęcia z j. Angielskiego, j. Niemieckiego, fizyki, chemii, biologii, matematyki.

Wsparciem aktywizacji zawodowej zostało objętych  5 UP, którzy realizują spotkania z doradcą zawodowym, kurs komputerowy ECDL oraz staże zawodowe.

Celem realizacji projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Proszowickiego pod kątem społecznym jak i zawodowym.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie PCPR w Proszowicach jak również pod numerem telefonu 517 847 661.

 

Materiały

Realizacja projektu Szansa na Aktywność III w I półroczu 2022 roku
Realizacjia​_projektu​_Szansa​_na​_aktywność​_III​_w​_I​_półroczu​_2022​_roku.pdf 0.19MB
Realizacja projektu Szansa na Aktywność III podsumowanie roku 2022
Realizacjia​_projektu​_Szansa​_na​_aktywność​_III​_za​_rok​_2022.pdf 0.17MB
realizacja projektu Szansa na Aktywność III podsumowanie
realizacja​_projektu​_Szansa​_na​_aktywność​_III​_podsumowanie.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}