W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
logotyp flaga i godło

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

ROK 2024

Program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2024 Programu wynosi łącznie 98 386,66 zł w tym:
– Moduł I: 58 219,49 zł,
– Moduł II: 34 162,35 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 6 004,82zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia w zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

Opieka wytchnieniowa 

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach realizuje resortowy program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 82.467,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 82.467,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej jest odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych z opieką i pielęgnacją swoich podopiecznych. Pozostawiając na kilka godzin niepełnosprawnych członków swoich rodzin pod opieką pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie, opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne zdrowie, oraz na załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i osobistych.

ROK 2023

Opieka wytchnieniowa 

Powiat Proszowicki otrzymał środki finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 w kwocie 72 421,78 zł.  z czego na obsługę programu 421,78 zł. Całkowita wartość zadania 72 421,78 zł.

Celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej jest odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych z opieką i pielęgnacją swoich podopiecznych. Pozostawiając na kilka godzin niepełnosprawnych członków swoich rodzin pod opieką wykwalifikowanych pracowników, stali opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne zdrowie oraz na załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i osobistych. Usługi będą przysługiwać wyłącznie rodzicom i opiekunom, którzy bezpośrednio i stale sprawują opiekę nad swoim niepełnosprawnym członkiem rodziny, wspólnie z nim zamieszkują, a osoba niepełnosprawna stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodka wsparcia, internatu czy z ośrodka szkolno-wychowawczego.

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2023 Programu wynosi łącznie 153 629,89 zł w tym:
– Moduł I: 96 592,04 zł,
– Moduł II: 47 661,38 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 9 376,47 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia w zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

ROK 2022

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2022 Programu wynosi łącznie 45 341,38 zł w tym:
– Moduł I: 31 005,91 zł,
– Moduł II: 11 568,16 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 2 767,31 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia w zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

ROK 2021

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2021 Programu wynosi łącznie 110 245,49 zł w tym:
– Moduł I: 77 311,90 zł,
– Moduł II: 26 205,00 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 6 728,59 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia w zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2021 Programu wynosi łącznie 276 750,00 zł w tym:

- projekt realizowany w ramach obszaru D: 270 000,00 zł, tj 60% kosztów realizacji projektu,

- obsługa realizacji programu: 6 728,59 zł.

Krótki opis programu: Beneficjentem Programu jest Gmina Pałecznica, na potrzeby dowozu do placówek służących rehabilitacji. W ramach obszaru D Programu, tj. likwidacja barier transportowych dofinansowanie do zakupu Elektrycznego autobusu 40 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Dla Domów Pomocy Społecznej:

 1. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.14.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2021 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 65 850,00 zł (80% kosztów realizacji zadania), w tym: DPS Łyszkowice 57 290,00 zł, DPS Pieczonogi 8 560,00 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przez skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na za zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakupniezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.
 2. W ramach przyznania środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach otrzymał w 2021 roku kwotę 683 849,33 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków portierni i mieszkalno-terapeutycznego w DPS w Łyszkowicach w zakresie: przebudowy kotłowni i wymiennikowni, instalacji elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji solarnej, budowy instalacji gazowej.
 3. W ramach przyznania środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach otrzymał w 2021 roku kwotę 422.626,86 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji UMWM w kwocie 199.296,12 zł, pozostałe środki z funduszu Covid-19 i Powiatu) z przeznaczeniem na  dobudowę klatki schodowej, windy wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynku mieszkalno-terapeutycznego w DPS w Łyszkowicach.
 4. W ramach przyznania środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2021 roku kwotę 159 875,00 zł, w tym: DPS Łyszkowice – 144 799,00 zł; DPS Pieczonogi - 15 079,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

ROK 2020

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2020 Programu wynosi łącznie 96 628,92 zł w tym:
– Moduł I: 68 231,38 zł,
– Moduł II: 22 500,00 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 5 897,54 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkoleniaw zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2020 Programu wynosi łącznie 180 810,00 zł w tym:

- projekt realizowany w ramach obszaru D: 180, tj 60% kosztów realizacji projektu, Całkowity koszt zakupu wyniósł 276.750 zł, z

czego 180.810 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON. Pozostała kwota w

wysokości 95.940 to środki pozyskane z Powiatu Proszowickiego (43.450 zł), Gminy

Koniusza (10.00 zł), Gminy Proszowice (5.000 zł) oraz wpłaty darowizn rodzin uczestników i sympatyków WTZ (37.490 zł).

Krótki opis programu: W ramach programu w 2020r. został zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach autobus do przewozu 20 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2020 Programu wynosi łącznie 388 987,50 zł w tym:

- 379 500,00 zł na wypłaty dla osób niepełnosprawnych,

- 9 487,50 zł na obsługę programu.

Krótki opis programu: W związku z zawieszeniem funkcjonowania WTZ, ŚDS i braku możliwości korzystania z opieki świadczonej w tych placówkach ich uczestnicy mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych (500 zł miesięcznie).

Dla Domów Pomocy Społecznej:

 1. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.36.16.2020 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2020 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 91 532,00 zł (80% kosztów realizacji zadania), w tym: DPS Łyszkowice 75 841,00 zł, DPS Pieczonogi 15 691,00 zł, z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami dps, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.
 2. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.34.16.2020 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2020 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 85 580,00 zł (80% kosztów realizacji zadania), w tym: DPS Łyszkowice – 70 910,00 zł, DPS Pieczonogi - 14 670,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
 3. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.26.16.2020 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2020 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 73 000,00 zł (80% kosztów realizacji zadania), w tym: DPS Łyszkowice – 60 833,00 zł, DPS Pieczonogi - 12 167,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie)osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

ROK 2019

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2019 Programu wynosi łącznie 114 982,93 zł w tym:
– Moduł I: 81 273,00 zł,
– Moduł II: 26 715,00 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 6 994,93 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkoleniaw zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

Dla Domów Pomocy Społecznej

 1. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.19.19.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach otrzymał w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 152 000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym dla DPS Łyszkowice.

Dla Środowiskowych Domów Samopomocy

 1. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.14.8.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim, Gmina Pałecznica otrzymała w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 440 026,13 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku położonego w Winiarach, w którym będzie się mieścić nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy.
 2. Na podstawie umowy nr 4/2020 z dnia 27.12.2019 zawartej pomiędzy Powiatem Proszowickim a Gminą Pałecznica, Gmina Pałecznica otrzymała w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 3 262 655,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy z siedzibą Winiary 63 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wskazujących inne niż przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Proszowickiego.
 3. Na podstawie umowy nr 5/2020 z dnia 27.12.2019 zawartej pomiędzy Powiatem Proszowickim a Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespołem Placówek Caritas w Proszowicach, Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach otrzymał w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 6 768 655,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach wraz z Filią dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wskazujących inne niż przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Proszowickiego.
 4. Na podstawie umowy nr 6/2020 z dnia 27.12.2019 zawartej pomiędzy Powiatem Proszowickim a Rzymsko - Katolicką Parafią św. Stanisława bpa w Radziemicach, Rzymsko - Katolicka Parafia św. Stanisława bpa w Radziemicach otrzymała w 2019 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 459 720,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie (tj. zorganizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług o wymaganym standardzie) Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych w Pieczonogach, o zasięgu ponadgminnym.

ROK 2018

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wartość dofinansowania: Wysokość środków finansowych na realizację w roku 2018 Programu wynosi łącznie 63 688,07 zł w tym:
– Moduł I: 37 208,67 zł,
– Moduł II: 22 810,36 zł,

- Obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja program: 3 669,04 zł.

Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:

w Module I:- dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), dofinansowanie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkoleniaw zakresie obsługi dofinansowanego sprzętu), dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter inwalidzki elektryczny, napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego ręcznego),-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),

w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej.

Dla Domów Pomocy Społecznej

 1. Na podstawie umowy nr WP-III.9421.31.13.2018 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Proszowickim Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach otrzymał w 2018 roku w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwotę 120 372,80 zł (80% kosztów realizacji zadania), w tym: DPS Łyszkowice – 106 400,00 zł, DPS Pieczonogi - 13 972,80 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.
{"register":{"columns":[]}}