W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8 orzeczenia) oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej jest odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych z opieką i pielęgnacją swoich podopiecznych. Pozostawiając na kilka godzin niepełnosprawnych członków swoich rodzin pod opieką wykwalifikowanych pracowników, stali opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne zdrowie oraz na załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i osobistych. Usługi będą przysługiwać wyłącznie rodzicom i opiekunom, którzy bezpośrednio i stale sprawują opiekę nad swoim niepełnosprawnym członkiem rodziny, wspólnie z nim zamieszkują, a osoba niepełnosprawna stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodka wsparcia, internatu czy z ośrodka szkolno-wychowawczego.

Usługę opieki wytchnieniowej świadczyć będą osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym.

Materiały

plakat opieka wytchnieniowa 2023
plakat-opieka-wytchnieniowa-2023.pdf 0.63MB
{"register":{"columns":[]}}