W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
na białym tle napis zielono czerwony aktywny samorząd

Aktywny Samorząd

W ramach Aktywnego Samorządu osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

W ramach Modułu I

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową

Obszar A likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  samochodu

Adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż), w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu ruchu

 • Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresaci obszar A zadanie 2: osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu

 • Zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresaci obszar A zadanie 3: osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego

 • Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  samochodu

Adresaci: osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej albo zatrudnione z dysfunkcją narządu ruchu

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.) w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

 • Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci pomocy udzielonej w ramach Obszaru B

 • Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci: osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione z dysfunkcją narządu wzroku

 • Zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci: osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.) w wieku do lat 18 w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

 • Zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.)

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1- zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczoną niepełnosprawnością (osoby do 16 r.ż.), zatrudnione lub uczące się lub z potwierdzonymi opinią lekarza eksperta PFRON rokowaniami uzyskania zdolności do pracy lub podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione oraz z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym

 • Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16r.ż)

 • Zadanie3- pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z potwierdzoną opinią lekarza eksperta PFRON stabilnością procesu chorobowego oraz rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia

 • Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresaci: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z potwierdzoną opinią lekarza eksperta PFRON stabilnością procesu chorobowego oraz rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia

 • Zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby do 16r.ż.), w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, zatrudnione

W ramach Modułu II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W ramach programu Aktywny Samorząd można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów związanych z nauką:

- szkoła policealna, kolegium

- studia pierwszego stopnia

- studia drugiego stopnia

- jednolite studia magisterskie

- studia podyplomowe

- przeprowadzenie przewodu doktorskiego

Adresaci: osoby ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim  stopniem niepełnosprawności.

Wniosek można złożyć  online

Wniosek bez wychodzenia z domu, bez barier i kolejek można w prosty sposób złożyć online. Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).

System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – od wypełnienia wniosku po rozliczenie dofinansowania.

{"register":{"columns":[]}}