W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestry miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym

Obowiązek prowadzenia przez wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, wynika z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rejestr ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia, prowadzonych w ramach realizacji zadań samorządów gminnych z terenu danego województwa, tj. będących w systemie pomocy społecznej i finansowanych ze środków publicznych, dla osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w tej formie.

Zgłoszenia do rejestru w zakresie ustawowo określonych informacji dokonuje gmina:

1) prowadząca placówkę;

2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki;

3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Gmina również zobowiązana jest do zgłaszania wojewodzie wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, z kolei wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze.

Poniżej znajdują się adresy stron, na których można znaleźć aktualne rejestry miejsc udzielania schronienia osobom bezdomnym w poszczególnych województwach:

Materiały

województwo dolnośląskie
województwo kujawsko - pomorskie
województwo lubelskie
województwo lubuskie
województwo łódzkie
województwo małopolskie
województwo mazowieckie
województwo opolskie
województwo podkarpackie
województwo podlaskie
województwo pomorskie
województwo śląskie
województwo świętokrzyskie
województwo warmińsko - mazurskie
województwo wielkopolskie
województwo zachodniopomorskie
{"register":{"columns":[]}}