W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Informacje ogólne

1. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Małachowie

a) typu socjalizacyjnego – zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają jego niezbędne potrzeby i podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

 

2. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasz Dom" w Ostrowcu Świętokrzyskim

a) typu socjalizacyjnego – zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają jego niezbędne potrzeby i podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Dodatkowych informacji na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim tel.: 41 249 94 01

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Małachowie

Od dnia 1 września 2015 r. w Małachowie funkcjonują trzy Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze są placówkami koedukacyjnymi przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Są to jednostki organizacyjne Stowarzyszenia „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Świętokrzyskim. prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie otrzymuje dotację na każde dziecko umieszczone w placówkach w oparciu o obowiązujący w danym roku koszt utrzymania wychowanka. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Małachowie zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. uzyskały wpisy do Rejestru Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na czas nieokreślony pod nazwami:

 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc.
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc.

W 2023 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:

 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1” w Małachowie - 4 400,00 zł,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2” w Małachowie - 4 400,00 zł,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3” w Małachowie - 4 400,00 zł.
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4” w Małachowie - 5 249,81 zł.

 

 

Dane adresowe:

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasz Dom" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponuje 28 miejscami typu socjalizacyjnego:

 • Placówka "Nasz Dom" Nr 1 -  na łączna liczbę 14 miejsc,
 • Placówka "Nasz Dom" Nr 2 -  na łączna liczbę 14 miejsc.

Jest to jednostka organizacyjna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Zgodnie z zawartą umową Zgromadzenie otrzymuje dotację na każde dziecko umieszczone w placówce w oparciu o obowiązujący w danym roku koszt utrzymania wychowanka.

W 2023 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:

 • Placówka "Nasz Dom" Nr 1 -  4 600,00 zł,
 • Placówka "Nasz Dom" Nr 2 -  4 600,00 zł.
{"register":{"columns":[]}}