W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dokumenty Wymagane od Kandydatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizacuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze na podstawie programu „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza”. W celu uzyskania wstępnej akceptacji umożliwiającej odbycie szkolenia kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie zaadresowane do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, z prośbą o udział w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
  • Życiorys,
  • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,
  • Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz  aktualne potwierdzenie zameldowania,
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia (w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
{"register":{"columns":[]}}