W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktywny Samorząd – Moduł I

Moduł I:

 1. Obszar A– likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 

 1. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

 1. Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się: 
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 
 • Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5– pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 1. Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 41 249 94 08 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro – pokój 6.8

Materiały

AS A1, nabór centralny 2024: oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu
ASMI-wniosek-A1-OK.pdf 0.73MB
AS A2 nabór centralny 2024: prawo jazdy
ASMI-wniosek-A2-OK.pdf 0.74MB
AS A3 nabór centralny 2024: prawo jazdy
ASMI-wniosek-A3-OK.pdf 0.79MB
AS A4, nabór centralny 2024: oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu
ASMI-wniosek-A4-OK.pdf 0.68MB
AS B1 nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny (dysfunkcja ruchu)
ASMI-wniosek-B1-dysfunkcja-ruchu-OK.pdf 0.72MB
AS B1 nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny (dysfunkcja wzroku)
ASMI-wniosek-B1-dysfunkcja-wzroku-OK.pdf 0.74MB
AS B2, nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny – szkolenia (dysfunkcja ruchu)
ASMI-wniosek-B2-dysfunkcja-ruchu-OK.pdf 0.72MB
AS B2, nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny – szkolenia (dysfunkcja wzroku)
ASMI-wniosek-B2-dysfunkcja-wzroku-OK.pdf 0.77MB
AS B3 nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny
ASMI-wniosek-B3-OK.pdf 0.68MB
AS B4 nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny
ASMI-wniosek-B4-OK.pdf 0.68MB
AS B5, nabór centralny 2024: sprzęt elektroniczny – serwis
ASMI-wniosek-B5-OK.pdf 0.63MB
AS C1, nabór centralny 2024: wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
ASMI-wniosek-C1-OK.pdf 0.66MB
AS C2, nabór centralny 2024: wózek inwalidzki lub skuter – serwis
ASMI-wniosek-C2-OK.pdf 0.63MB
AS C3, nabór centralny 2024: proteza kończyny
ASMI-wniosek-C3-OK.pdf 0.75MB
AS C4, nabór centralny 2024: proteza kończyny – serwis
ASMI-wniosek-C4-OK.pdf 0.66MB
AS C5, nabór centralny 2024: skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
ASMI-wniosek-C5-OK.pdf 0.67MB
AS D, nabór centralny 2024: opieka dla osoby zależnej
ASMI-wniosek-D-OK.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}