W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obszar A, zadanie A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Możesz uzyskać pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Złóż wniosek online

Informacje, jak załatwić usługę

Cel zadania - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 • Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopnie niepełnosprawności lub w przypadku osób
  do 16 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  - dysfunkcja narządu ruchu,

 • Aby otrzymać dofinansowanie, musisz złożyć wniosek do 31 sierpnia 2024 r.

  Wniosek możesz złożyć:

  • online przez system SOW
  • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

  Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:

  ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 730 - 1530

  telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83

  e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

 • Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone co najmniej następujące załączniki:

  1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia);
  2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
  3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego;
  4. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  5. Zaświadczenie lekarskie

  Materiały

  Wniosek Obasza A, Zadanie 1
  wniosek1.pdf 0.17MB
  Zaświadczenie lekarskie obszar a, zadania 1
  obszar a, zadanie1.pdf 0.26MB
 • Maksymalna kwota dofinansowania - 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,

  Wkład własny - co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

 • Po złożeniu wniosku, oczekuj informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR). Jesli otrzymasz dofinansowanie, zostanie z Tobą zawarta umowa. Po zrealizowaniu zkaupów, przedstaw fakturę w PCPR. Na podstawie dowodu zakupu jednostka przeleje pieniądze na konto sprzedawcy.

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2024 14:18

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych

{"register":{"columns":[]}}