W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pomoc cudziemcom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce udziela pomocy cudzoziemcom, którzy:

 •  uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

lub

 •  przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.
  o cudzoziemcach tj. w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną po spełnieniu łącznie warunków:

a) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną

b) jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: w związku
z nadaniem mu statusu uchodźcy albo w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,)

Gdzie cudzoziemiec składa wniosek?

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie.  Wniosek składa cudzoziemiec w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składają cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Powiatu Hajnowskiego

Mieszkańcy miasta Hajnówka składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.

Kogo wniosek dotyczy?

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wymagane dokumenty (kopie) do wniosku – cudzoziemiec o statusie uchodźcy:

 1. decyzja o nadaniu statusu uchodźcy;
 2. dokument podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
 3. karta pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

Wymagane dokumenty (kopie) do wniosku – cudzoziemiec z ochroną uzupełniającą:

 1. decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 2. karta pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

{"register":{"columns":[]}}