W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Urząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce jest jednostką budżetową Starostwa Powiatowego realizującą zadania samorządu powiatowego w szczególności z zakresu:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  /Dz.U. 2004; Nr 64; poz. 593 ze zm./
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. /Dz.U. 1997; Nr 123; poz. 776 ze zm./
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz.U. z 2011 r. Nr 149 , poz. 887 z poźn. zm./
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. /Dz.U. z 2005 r. Nr 180 , poz. 1493 z późn. zm./

Powiatowe Centrum funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr III/13/98 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. zmienioną kolejnymi Uchwałami Powiatu Hajnowskiego Nr XIV/80/2000 z dnia 11 lutego 2000 r., Nr XXVI/170/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor - Jolanta Prusinowska

Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 59 83

email: pcpr@powiat.hajnowka.pl

{"register":{"columns":[]}}