W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

 • Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • W przypadku, gdy kryterium jest przekroczone dofinansowanie podlega pomniejszeniu o wielkość kwoty przekroczenia.
 • Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe a kwota przekroczenia jest równa lub wyższa od ustalonej kwoty dofinansowania.
 • Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.
 • O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubiegać się mogą:
 1. dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na niepełnosprawność czy posiadany stopień niepełnosprawności, o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim.
 2. dorosłe osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na realizację zadań przyjęto zasadę obniżenia wysokości dofinansowania o 20% kwoty przysługującego dofinansowania.

 • Pierwszeństwo mają: dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na stopień niepełnosprawności; osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymają dofinansowanie pod warunkiem wystarczającej ilości środków przeznaczonych na ten cel.
 • Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 • Dofinansowania przyznawane będą do czasu wykorzystania środków na to zadanie.

Materiały

Wniosek - turnus rehabilitacyjny
Wniosek​_turnus.docx 0.02MB
Wersja wniosku dostępna cyfrowo
turnus​_dostepny.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}