W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku, gdy kryterium jest przekroczone dofinansowanie podlega pomniejszeniu o wielkość kwoty przekroczenia.

Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe a kwota przekroczenia jest równa lub wyższa od ustalonej kwoty dofinansowania. Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubiegać się mogą:

  1. dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na niepełnosprawność czy posiadany stopień niepełnosprawności,
  2. dorosłe osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim.

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na realizację zadań przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie z niepełnosprawnością raz na dwa lata.

Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na stopień niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymają dofinansowanie pod warunkiem wystarczającej ilości środków przeznaczonych na ten cel. Dofinansowania przyznawane są do czasu wykorzystania środków na to zadanie.

Materiały

Wniosek na turnus - wersja dostępna cyfrowo
turnus​_dostepny.docx 0.03MB
Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
wniosek​_turnus.doc 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}