W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura Niebiskiej Karty

  1. Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej
  2. Procedurę prowadzą przedstawiciele róż­nych instytucji tworzący razem Zespół Interdyscyplinarny
  3. Procedura rozpoczyna się od wypełnienia
  4. Kartę A może wypełnić:
  • policjant
  • pracownik socjalny
  • pracownik oświaty
  • przedstawiciel ochrony zdrowia
  • członek gminnej komisji rozwiązy­wania problemów alkoholowych

Karta A zostanie wypełniona, gdy w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych jedna z ww. osób poweźmie podejrzenie, że ma do czynienia z przypadkiem przemocy domowej (będzie świadkiem przemocy lub usłyszy wiarygodne informacje na ten te mat od kogoś innego). Każdy, kto wypełni Kartę A, przekazuje ją do przewodniczącego/przewodniczącej Zespołu  Interdyscyplinarnego. Taki zespół funkcjonuje w każdej gminie. Najczęściej ma swoją siedzibę w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kolejny krok to przekazanie formularza „NIEBIESKA KARTA -B”, zawierającego  pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Czynność ta powinna być połączona z rozmową instruktażową na temat treści i możliwości wykorzystania porad zawartych w formularzu. Istotne znaczenie ma tabela, w której winny być wskazane lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.\

Formularza „Niebieska Karta – B”  nie przekazuje się:

osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dziecku, natomiast ważne jest przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy o dalszych czynnościach w jego sprawie.

{"register":{"columns":[]}}