W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Duża rodzina

Powiat wspiera rodzinną pieczę zastępczą!

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

 Na wspacie finansowe może liczyć również każda pełnoletnia osoba opuszczająca rodzinę zastępczą. Powiat Hajnowski przyznaje:

  • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
  • pomoc pieniężną jednorazową na usamodzielnienie
  • pomoc rzeczową na zagospodarowanie

Dzięki współpracy samorządu powiatu z niemieckimi partnerami, dzieci pozostające w pieczy zastępczej, moga spędzać wakacje za zachodnią granicą. W dniach 08-13.08 2022 r. delegacja Powiatu Hajnowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym domem dziecka z Czeremchy wychowującą sześcioro dzieci uczestniczyła w wyjeździe do regionu partnerskiego w Północnej Fryzji (Niemcy). Wizyta odbyła się na zaproszenie Urzędu Nordsee- Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”. W trakcie wizyty odbyły się m.in. spotkania ze Starostą Powiatu Północnej Fryzji, z Burmistrzem Gminy Hattstedt, z przedstawicielami Urzędu Nordsee–Treene z Przewodniczącą, członkami Stowarzyszenia „Przyjaciel Hajnówki” oraz z pracownikami przedszkola „Brückengruppe”. Tematem spotkań było bieżące funkcjonowanie urzędów, w szczególności ich zadania w ramach pomocy socjalnej mieszkańcom potrzebującym wsparcia oraz funkcjonowania pieczy zastępczej. Dużo wiedzy i wymiany doświadczeń dało spotkanie z przedstawicielami pieczy zastępczej w Hattstedt. Rodzina zastępcza podzieliła się informacją o zasadach funkcjonowania pieczy zastępczej, swoimi codziennymi radościami i potrzebami w funkcjonowaniu. Wyjazd sprawił wiele radości małym podopiecznym z rodzinnego domu dziecka, którym gospodarze zapewnili wiele atrakcji, m.in. przejazd kolejką po dnie Morza Północnego, wizytę w parku rozrywki, a także wspólne zabawy z niemieckim dziećmi z przedszkola i świetlicy działającej „Brückengruppe”.

Ponadto PCPR zapewnia rodzinom zastępczym:

  • szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji biorąc pod uwagę ich potrzeby,
  • pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,  pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności z zakresie prawa rodzinnego
  • organizuje poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  • W celu wspierania pieczy zastępczej, PCPR współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej -  opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje się rodziny zastępcze na ich wniosek. Trzech Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2022 r. wsparciem objęło opieką po 43 rodzinne formy pieczy zastępczej.

{"register":{"columns":[]}}