W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Piecza zastępcza - czym jest

Podstawę prawną działań w zakresie pieczy zastępczej stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Piecza zastępcza to przejściowa forma opieki nad dziećmi - dzieci pozostają pod opieką rodzin zastępczych do osiągnięcia pełnoletności. Z wyjątkiem sytuacji, gdy podopieczny kontynuuje naukę, wówczas może pozostać w rodzinie, za jej zgodą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ponadto, o ile jest to możliwe rodzice zastępczy w swoich działaniach współpracują z rodziną biologiczną nad powrotem dziecka do środowiska rodzinnego.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: rodzinnej i instytucjonalnej. Rodzinne formy pieczy zastępczej to: rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka. Rodzinne formy pieczy zastępczej są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w którym powinno wychowywać się dziecko.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Ale to nie pieniądze są wazne - najistotniejszym jest dobro i szczeście dziecka!

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKI. NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE” twierdził Janusz  Korczak. Obserwując troskę, z jaką rodzice zastępczy opiekują się pozostającymi pod ich opieką dziećmi, czuje się wzruszenie oraz głęboki podziw.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do współpracy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

{"register":{"columns":[]}}