W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł II programu

Złóż wniosek online

Informacje, jak załatwić usługę

Możesz uskać pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 • Aby otrzymać dofinansowanie, musisz złożyć wniosek do:

  • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
  • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

  Wniosek możesz złożyć:

  • online przez system SOW
  • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

  Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:

  ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 730 - 1530

  telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83

  e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

 • W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
  1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  a) do 1100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  b) do 1650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
  2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł;
  3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Szczegoly dotyczące dofinansowania do studiów wyższych znajdują się w Załączniku do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r.

  Materiały

  Załącznik do uchwały PFRON
  aktywny​_samorząd​_2023.pdf 0.36MB

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023 09:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych

{"register":{"columns":[]}}