W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier w komunikacji

Realizacja   zadania   powinna   umożliwić   lub   w   znacznym   stopniu  ułatwić  osobie z niepełnosprawnością kontakty z otoczeniem poprzez swobodne  porozum iewanie  się   i/lub przekazywanie informacji.

  1. Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu wraz z specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać dzieci i młodzież ucząca się.
  2. Wymagane załączniki do wniosku:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia musi być wystawione przez lekarza specjalistę,
  • opinia psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy lub innego specjalisty określająca potrzebę specjalistycznego oprogramowania (nazwa oprogramowania) oraz stwierdzająca zasadność likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • dokument potwierdzający potrzebę kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (jeżeli takowe dziecko posada),
  1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie do zakupu komputera ze środków PFRON.
  2. Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wynosić będzie do 60% wartości, nie więcej jednak niż do wysokości 1.500 zł. brutto, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.
  3. Podpisanie umowy o dofinansowanie likwidacji jednej z barier nie wyklucza starania się o dofinansowanie do likwidacji pozostałych barier przez tego samego Wnioskodawcę.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
bariery​_wniosek​_techniczne.doc 0.09MB
Wniosek w wersji cyfrowej
wniosek​_bariery​_architektoniczne​_wersja​_alternatywna.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}