W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier technicznych

  1. Likwidacja barier technicznych polega na usunięciu wszelkich utrudnień wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów  urządzeń. Likwidacja   tej   bariery  powinna  powodować  sprawniejsze  działanie osoby  z niepełnosprawnością w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
  2. Z dofinansowania do likwidacji barier technicznych mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza uzasadniające konieczność zakupu takiego sprzętu.
  3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 60 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 1.600 zł., natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.
  4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
  6. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom z niepełnosprawnością czy pełnosprawnym.
  7. Podpisanie umowy o dofinansowanie jednej z barier nie wyklucza starania się o dofinansowanie do likwidacji pozostałych barier przez tego samego Wnioskodawcę.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
bariery​_wniosek​_techniczne.doc 0.09MB
Wniosek - bariery w komunikacji, wersja dostępna cyfrowo
wersja​_dostępna​_cyfrowo.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}