W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

  • które mają znaczne problemy w poruszaniu się, (w szczególności poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, balkoników itp.)
  • jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie zmian we wnioskowanym zakresie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 5.000,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

W ramach dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych możliwe jest dofinansowanie zakupu urządzeń (np. brodzik, muszla sedesowa, umywalka, uchwyty, itp.) oraz niektóre materiały niezbędne do realizacji zadania (indywidualnie w zależności od potrzeb). 5. Dofinansowaniu nie podlegają roboty instalacyjne lub remontowo budowlane. Nie podlega dofinansowaniu wymiana wanny na wannę.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup innych przedmiotów i urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych, niewymienionych w powyższym katalogu. Każdy z tych przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

Materiały

Wniosek w wersji cyfrowej
wniosek​_bariery​_architektoniczne​_wersja​_alternatywna.docx 0.05MB
Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
bariery​_architektoniczne​_wniosek.doc 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}