W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Easy - to -read - informacja o jednostce w tekście łatwym do czytania

Informacja o jednostce w tekście łatwym do czytania

19.05.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w skrócie PCPR, to jednostka samorządu powiatu, która koordynuje działania związane z pomocą społeczną.

PCPR pomaga osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym obsługuje programy finansowe, organizuje pieczę zastępczą, pomaga osobom, które zaznały przemocy, pomaga cudzoziemcom.

To w PCPR należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności. Decyzję wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie orzeczenia znajdują się na stronie PCPR. Wzory wniosków możesz pobrać i uzupełnić.  Do wniosku należy dołączyć załączniki, w tym dokumentację medyczną.  Twoja sprawa zostanie załatwiona w określonym terminie.

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, w PCPR możesz złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. Mając kartę, będziesz mógł parkować w miejscu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek także znajdziesz na stronie PCPR, w wersji dostępnej cyfrowo.

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,, w zależności od jego stopnia, możesz biegać się o finansowe wsparcie. Na co możesz otrzymać pieniądze?

Możesz ubiegać się o pomoc do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnicznych (np. pieluchomajtki), zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, do likwidacji barier: architektonicznych, technicznych  lub w komunikowaniu się.

Pieniądze na pomoc pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON. Wnioski przyjmuje i rozpatruje PCPR.

Na stronie PCPR znajdują się zasady rozpatrywania wniosków. Znajdziesz tu informację, w jakich terminach wnioski są przyjmowane, jakie warunki należy spełniać, by otrzymać wsparcie, maksymalne stawki dofinansowania dla każdego z zadań.

Na stronie internetowej PCPR są też wszystkie wnioski do pobrania. W trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami, wnioski te są dostępne cyfrowo.

Uzupełniając wiosek pamiętaj, żeby go prawidłowo wypełnić, podpisać i dołączyć załączniki, jeśli są wymagane.

Jak składać wnioski?

  • Osobiście - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce:

ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 7.30 – 15.30

  • On- line, bez wychodzenia z domu przez System Obsługi Wsparcia, w skrócie SOW:

SOW to nowoczesna platforma, przez którą złożysz wniosek o wsparcie. Wystarczy, że posiadasz profil zaufany.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Przyjdź do PCPR lub zadzwoń: 85 682 59 83

Materiały

Deklaracja dostępności
{"register":{"columns":[]}}