W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przy ulicy Kopernika przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu                                                                              

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości brutto

 

Lubawa,

ulica

Kopernika

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona ewidencyjnie nr 100/13 o powierzchni 0,0277 ha księga wieczysta nr EL1I/00028362/4.

Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu o kształcie nieregularnym, znacznie wydłużony prostokąt,

teren płaski, brak deniwelacji.

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

29 600,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) zobowiązane są do złożenia wniosków w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ mgr Maciej Radtke

 

 

                                                                          

Lubawa, 14 lutego 2024 roku

 

{"register":{"columns":[]}}