W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Lubawska Karta Mieszkańca

Lubawską Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Lubawa i która rozlicza podatek dochodowym od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Iławie na rzecz Lubawy. LKM mogą otrzymać również pełnoletni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubawa spełniający jeden z poniższych warunków: 1. rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Miejskiej Lubawa, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa, 2. osoby bezrobotne, 3.osoby, dla których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie i które nie mają innych źródeł utrzymania. W Programie uczestniczyć może także dziecko/dzieci mieszkańca do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia.

Jak otrzymać Kartę?
Wnioskodawca przedstawia wraz ze złożonym wnioskiem do wglądu dowód tożsamości oraz kserokopię jednego z następujących aktualnych dokumentów:
- pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem iławskiego Urzędu Skarbowego poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu,
- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Iławie.

Wykaz zniżek, ulg i przywilejów, z których może korzystać Użytkownik Lubawskiej Karty Mieszkańca:


Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Pokój”, Miejska Biblioteka Publiczna:
- bilety na seanse filmowe w kinie „Pokój” w cenie 15 zł,
- bilety na koncerty, spektakle teatralne, warsztaty – 10%,
- wydawnictwa i gadżety promocyjne – 15% zniżki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji:
- korzystanie z siłowni – 10%,
- korzystanie z Parku linowego – 10%,
- korzystanie z lodowiska – 10%,
- wypożyczenie łyżew – 10%,
- korzystanie z kortów tenisowych – 10%,
- korzystanie z sauny – 10%.
Żłobek Miejski Akademia Maluszka:
- opłata za pobyt dziecka w Żłobku – 15%.
Przedszkole Miejskie:
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 100%.

 

{"register":{"columns":[]}}