W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Krzewinie przeznaczonych do sprzedaży.

10.03.2018

Zarządzenie Nr 4//2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Krzewinie przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr X(68)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007r. Nr 193, poz. 4315 ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy Kaczory oraz zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat pilski.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Zarządzenie Nr 4 2018
Zarządzenie​_Nr​_4​_2018.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Krzewinie przeznaczonych do sprzedaży. 1.0 03.10.2022 10:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"4 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"12 stycznia 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}